De partijen


In november kan op een groot aantal nieuwe en bestaande partijen gestemd worden. Hieronder vind u een korte beschrijving van een aantal van deze partijen.

CDA
Derde hond tijdens de verkiezingen van 2002. Heeft een paar jaar lang de hoogconjunctuur uit onze buurt weten te houden in afwachting van de kredietcrisis, destijd aangekondigd als 'het zoet' dat na 'het zuur' (CDA beleid) zou volgen. Gedoogt andere samenlevingsvormen dan het gezin, maar maakt ze wel onbetaalbaar.

VVD
Rechts conservatieve partij voor sigarenboeren die in 1972 de term 'liberaal' stiekum heeft geclaimd. Hebben in datzelfde jaar dankzij een spelfout een vijftigjarig contract met dixieland orkest 'The Liberaskels' afgesloten en schuivelen dus nog jarenlang tegen heug en meug de zolen onder hun Van Bommels vandaan op deze vrolijke muziek.

D66
Sociaal liberale partij met grote woorden over democatie en innovatie. Sympatieke partij met lieve mensen die het goed voorhebben met nederland. 'Het redelijk alternatief'. Zal belangrijke thema's als onderwijs en milieu graag opzij zetten voor bijvoorbeeld de gekozen ijsmeester. Laat kortom de hele Whopper uit handen vallen voor een schijfje augurk.

SP
Hippe partij, populair gemaakt door Jan Marijnissen en weer in de vergetelheid geworpen door Agnes Kant. Momenteel wordt de partij getrokken door een man met rode stropdas met een uitstraling degelijker dan een VOLVO. Echter, de PR afdeling is nog dezelfde, dus het zal wel goedkomen

Groenlinks
Partij met liberale principes die echter worden tegengehouden door de achterban bestaande uit PLO chokers dragende succesboomers. Deden ook nog iets met groen.

PvdA
Links conservatieve partij voor ambtenaren. Onder Apparatchik Ad Melkert was de PvdA een partij met een gezonde portie dedain voor de gewone man. Met de verkiezing in 2002 bleek dit echter niet goed te vallen bij de achterban, de gewone man. Vervolgens heeft de partij glimlachrobot en natprater Wouter Bos ingehuurd van Shell om die gewone man weer terug te halen. Ook deze strategie bleek niet te werken. Uit bronnen die we niet kunnen prijsgeven blijkt dat Ad Melkert zijn rentree zal maken in 2011 gezien het feit dat de gewone man massaal overgestapt is naar de PVV en de harde kern van dedain-lovers nog steeds lid is. Tot die tijd houdt Job Cohen de boel bij elkaar...

Partij voor de Vrijheid/Groep Wilders/Geert Wilders
Partij van ex-VVD-er Geert Wilders, boegbeeld van branierechts. Zag in 2002 na vier lang lang stijlzwijgen dat er markt is voor rechtspopulisme. Heeft sindsdien zijn overleden huisdier op zijn hoofd gezet en een partij opgezet die zich inzet voor vrijheid voor westerse nederlanders. Heeft het hoofddoekje en de Niqab populair gemaakt onder gematigde moslims.

Christenunie
Verrassend genoeg een van de winnaars met de vorige verkiezingen. Heeft het in een tijd van vergrijzing voor elkaar gekregen een minister voor Jeugd af te dwingen waar Rouvout momenteel met zijn scepter zwaait over de volledige populatie van 5 jongeren die Nederland nog rijk is